Statistieken

Aanleiding agressie, door de patiënt gebruikte middelen
Doelgroep: psychiatrische patiënten die opgenomen zijn op een acute-opnameafdeling van Psychiatrisch Centrum Welterhof te Heerle. Mannen en vrouwen met verschillende diagnoses.
Periode: Dit onderzoek was afgewerkt in 1995 en het duurde 24 weken.
Bronvermelding: Nijman, H.L.I. , Allertz, W.F.F. & J.L.M.G. à CampoAllertz, Campo & Nijman, 1995
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_969pdf.pdf

Centra voor Geestelijke Gezondheid
Agentschap Zorg en Gezondheid. Cijfers Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg [Online publicatie]. Brussel, [geraadpleegd op 19-12-2016]. Beschikbaar op: https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/GI2015_Kerncijfers-CGG-EPD.pdf

Ernstige psychiatrische aandoeningen
Ph. Delespaul (2013) Feiten en cijfers over psychose : Ernstige psychiatrische aandoeningen. Geraadpleegd via:
https://www.ypsilon.org/feiten-en-cijfers

Gebruik van slaapmedicatie voor en na cognitieve gedragstherapie wegen insomnia

Vanhoudenhove, L., Buyse, B., Gabriëls, L., Vandiest, I., Vandenbergh, O. (2010). Gebruik van slaapmedicatie (volgens Pittsburgh Sleep Quality Index) voor en na cognitieve gedragstherapie wegens insomnia. Geraadpleegd op 12 december 2016, op http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_2916pdf.pdf

Geestelijk Gezond Vlaanderen
Geestelijk Gezond Vlaanderen. (2013). Feiten & cijfers. Geraadpleegd op 19 december 2016 via http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/feiten-cijfers

Geestelijke Gezondheidsbevordering
Vigez. (2016, s.d. s.d.). Geestelijke Gezondheidsbevordering. Opgehaald van http://www.vigez.be/: http://www.vigez.be/themas/geestelijke-gezondheidsbevordering/cijfers

Hoe voelen jongeren zich?
Universiteit Gent (2014) studie Jongeren en Gezondheid - Zelfbeschadigend gedrag. Geraadpleegd via: https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/HBSC_2014_MentaleGezondheid_0.pdf

Leeftijd/Psychische gezondheid
Centraal bureau voor de statistiek. (17-1-2011). Psychische klachten vooral bij vrouwen, ouderen en laagopgeleiden. CBS. Geraadpleegd via https://www.cbs.nl/

Opleiding/Psychische gezondheid
Centraal bureau voor de statistiek. (17-1-2011). Psychische klachten vooral bij vrouwen, ouderen en laagopgeleiden. CBS. Geraadpleegd via https://www.cbs.nl/

Percentage personen met depressieve klachten

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2013). Percentage personen met depressieve klachten in de afgelopen 12 maanden, naar leeftijd en geslacht, 2012. Geraadpleegd op 12 december 2016, op https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/EC2DE714-FF8E-4CB2-BE83-77FB67AF8094/0/20131203b12art.pdf

Tegemoetkoming personen met een handicap
Welzijn - Tegemoetkoming gehandicapten P.West-Vlaanderen. Geraadpleegd ( 05/12/16)
Geraadpleegd op de site: https://vobippubliek.vlaanderen.be/cognos10/cgi-bin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder%5b%40name%3d%271A%20-%20Diensten%20voor%20algemeen%20regeringsbeleid%20(DAR)%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%27SVR%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%27Lokale%20Statistieken%20(internet%2bintranet)%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%27Welzijn%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%27TKM%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%27kant-en-klare-rapporten%27%5d%2freport%5b%40name%3d%27TKM_prov_kek%27%5d&ui.name=TKM_prov_kek&run.outputFormat=&run.prompt=true&ui.backURL=%2fcognos8%2fcgi-bin%2fcognosisapi.dll%3fb_action%3dxts.run%26m%3dportal%2fcc.xts%26m_folder%3di367C188943F24388ABB0D49FD7CE0744

Verdeling van dsm-iv diagnostiek waarbij sprake is van insomnie

Ohayon, M. (2002). Verdeling van dsm-iv diagnostiek waarbij sprake is van insomnie. Geraadpleegd op 12 december 2016, op https://www.ggzvs.nl/Portals/16/pdf_documenten/Publicaties/Praxis%202014/praxis2014_stapper.pdf

Zelfgerapporteerde depressie
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Gezondheidsenquête (2010). Percentage personen met een zelfgerapporteerde depressie in de loop van het afgelopen jaar. Geraadpleegd via: http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx

Zelfmoordgedachten
Mentale gezondheid bij jongeren in Vlaanderen (2014). Geraadpleegd via: https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/HBSC_2014_MentaleGezondheid_0.pdf