Bronnenlijst

Bundeling van de bronnen waarvan werd gevraagd een APA-referentie op te maken:

Boeken:

Abassi, Z., Aviram, M., Britton, S. L., Koch,L. G., Rosenblat M.& Volkova, N. (2015). High intrinsic aerobic capacity and pomegranate juice are protective against macrophage atherogenecity: studies in high- vs. low-capacity runner (HCR vs. LCR) rats. The Journal of Nutritional Biochemistry, 26(10), 1015-1021. Geraadpleegd via http://www.jnutbio.com/article/S0955-2863(15)00100-X/abstract

Achilles, R.A., Beerthuis, R.J. & Ewijk, W.M. van (2006). Handboek spoedeisende psychiatrie. Amsterdam: SynThesis.

Ackerson, B.J. (2005). Ouderschap en een ernstige psychiatrische stoornis: een tweeledige taak gezien vanuit het perspectief van de ouder. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Aken-van der Meer, M.E. van (2008). Kort en goed genoeg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Bakker, M. (2007). Eén grote familie: doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek 1600-1850. Uitgeverij Verloren.

Beck, A. (1970). Depression : causes and treatment. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Beekman, A J., Cuijpers, P., Hoogendijk, W., Lameijn, A., Schene, A., Swinkels, J. & van Praag, H. (2005). Depressie. Den Haag: Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij.

Beerthuis R.J. (2009). // Psychiatrische stoornissen: psychosen bij adolescenten.// Bohn Stafleu van Loghumr.

Beerthuis R.J. (2009).Psychiatrische stoornissen: psychosen bij adolescenten. Bohn Stafleu van Loghumr.

Beerthuis R.J. (2011). Handboek spoedeisende psychiatrie. Amsterdam: Benecke.

Bellon, F. (2012). Cannabis en psychose. Lessius, Mechelen, België

Berk, T.J.C. (2001). Handboek korte psychodynamische psychotherapie . Amsterdam: Boom.

Berk, T.J.C.(2003). Handboek korte dynamische groepstherapie . Utrecht: De Tijdstroom.

Berk, T.J.C. (2005). Leerboek groepspsychotherapie . Utrecht: de Tijdstroom.

Beyer, J. & Gammeltoft, L. (2010). Autism en spel: creatieve en praktische ideeën voor spelactiviteiten. Huizen: pica.

Blom, M.B.J. (1997). Inleiding in de interpersoonlijke psychotherapie . Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Blom, M.B.J., Spijker, J. & Dyck, R. van (2003). Behandelingsstrategieën bij chronische depressie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Bogaerts, S., Hochstenbach, J., Groenhuijsen, M., Lammers, S.M.M., PSoe-Agnie, S.E., Reubsaet, R.J., Spreen, M., Ter Horst, P. (2009). Risicotaxatie aan de hand van de HCR-20 en de HKT-30: een vergelijking tussen beide instrumenten. Kluwer.

Bögels, S. (2009). Behandeling van angststoornissen bij kinderen en adolescenten: Met het cognitief-gedragstherapeutisch protocol Denken + Doen =Durven. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Bögels, S. (2011). Minder angstig in sociale situaties: Werkboek voor de cliënt. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Cailliliau, A., Allegaert, P., Van Deth, R. Vastenheiligen, wondermeisjes en hongerkunstenaars: een geschiedenis van magerzucht. (1991). Gent: Museum Dr. Guislain.

Casselman, J., Goethals, J., Goossens, F. & Walgrave, L. (2011). Veiligheid, een illusie?: theorie, onderzoek en praktijk. Brussel : Politeia

De haan, E. (2015).Leerboek psychiatrie kinderen en adolescenten. Utrecht: De tijdstroom.

De ruiter, C. & Hildebrand, M. (2005). Behandelingsstrategieën bij forensisch-psychiatrische patiënten . Houten : Bohn Stafleu Van Loghum

De Wit C.A.M. (2008). Angst- en stemmingsstoornissen. In W. Vandereycken Handboek Psychopathologie: deel 1 basisbegrippen ,4de druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Decoene, S.(2016). Over stoute dingen doen: Een inleiding criminologische psychologie. Leuven : Acco.

Dehue T. (2008). De Depressie-epidemie. Amsterdam: Augustus

Emmelkamp, P. (s.d.). Gedragstherapie. In G. Smeets, S. Bögels, H. van der Molen, & A. Arntz, Klinische psychologie : diagnostiek en therapie (pp. 63-88). Groningen: Wolters-Noordhoff.

Emmelkamp, P., & Albersnagel, F. (1989). Depressie : theorie, diagnostiek en behandeling. Arnhem: Van Loghum Slaterus.

Emmelkamp, P., Bouman, T., & Scholing, A. (1995). Anxiety Disorders: A Practitioner's Guide. s.l.: Wiley.

Emmelkamp, P., Bouman, T., & Visser, S. (2009).Angststoornissen en hypochondrie (Diagnostiek en behandeling) . Houten: Bohn Staffleu Van Loghum. Opgehaald van www.springerlink.com

Frank, E. (2005). Treating Bipolar Disorder. A Clinician’s Guide to Interpersonal and Social Rhythm Therapy. New York: Guilford Publications.

Giesen, F., Hazelzet, A., Sanders, J., Langelaan S., Keijzer, L. (2011). Duurzame Inzetbaarheid: stimuleren van scholing bij lager opgeleide werknemers. Delft: TNO.

Groen, H., Drost, M. & Nijman, H. (2011). Handboek forensisch geestelijke gezondheidszorg. Utrecht: De Tijdstroom.

Haan, L. de & Becker H. (2006). Psychosen. In T. Doreleijers, F. Boer, J. Huisman, R. Vermeiren & E. de Haan (red.). Leerboek Psychiatrie Kinderen en adolescenten (pp. 383-394). Utrecht: De Tijdstroom.

Hermans, D., Eelen, P., & Orlemans, H. (2007). Inleiding tot de gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Hermans, M., Vliegen, N., Leroy, C. (2009). Achter de deur: het kader van de zorgverlener. Tielt: Lannoo.

Hjalmar, J.C. & van Marle. (2015). Forensische psychiatrie: Fundamenten en praktijk. Assen : Koninklijke Van Gorcum.

Hubert, W. (1994). Co-therapie, algemene principes. In T.J.C Berk e.a. (red.), Handboek groepspsychotherapie (G4, pp. 1-47). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Huskens, B. (2008). Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme: Van onderzoek naar praktijk. Houtem: Bohn Stafleu van Loghum.

Jaspers, J.P.C. (2011). Psychosociale zorg bij chronische ziekten: Klinische praktijk en effectiviteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Jüngen, I., Tervoort, M., Toegepaste geneesmiddelenkennis. (2016). 3de herziene druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Jüngen, IJ.D. (2013).Psychiatrie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Kabela, M. (2001). Zelfdoding bij psychiatrische patiënten: psychiaters over hun ervaringen. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Kabela, M. (2001).Zelfdoding bij psychiatrische patiënten: psychiaters over hun ervaringen. Lisse : Swets & Zeitlinger

Levine, B. (1982). Groepspsychotherapie, praktijk en ontwikkeling . Deventer: Van Loghum Slaterus.

Lewinsohn, P.M. & Cuijpers, P.C. (red.). (1998). Nederlandse editie, Cursusboek: In de put uit de put. Baarn: Intro.

Nederlands Vereniging voor Psychiatrie. (2010). Richtlijn elektroconvulsietherapie. Tweede herziene versie. Utrecht: De Tijdstroom.

Okereke, O. (2015). Prevention of Late-Life Depression: Current Clinical Challenges and Priorities. Cham : Springer International Publishing

Pieters, G., Peuskens, J. (1995). Rehabilitatie van de chronische psychiatrische patiënt: op weg naar een gemeenschapspsychiatrie. Leuven: Garant.

Pieters, T. (2005). Interferon: The Science and Selling of a Miracle Drug. Routledge.

Pieters, T. (2009). Supergenen en turbosporters: een nieuwe kijk op doping. Amsterdam, Nieuw Amsterdam.

Pieters, T. & Pieters, T. (2009). Noordhoff Scheikunde in je pocket. Noordhoff Uitgevers B.V.

Prins, P. (1993). Gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
psychoanalytische psychotherapeut//. Antwerpen: Garant.

Schalken, F., Wolters, W., Tilanus, W., Gemert, M., van Hoogenhuyze, C., van Meijer, E., Kraefft, E., et al. (2010). Handboek Online Hulpverlening: hoe onpersoonlijk contact heel persoonlijk wordt. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Selten, J.P. & Cantor-Graae, E. (2005). Schizofrenie en migratie. Tijdschrift voor Psychiatrie 11, 733-742.

Snippe, D. (2009). Interpersoonlijke psychotherapie in een ambulante groep. Een behandelprotocol voor depressie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

Soedirman, J.R. (2003). Angststoornissen. Mechelen: Bohn Stafleu van Loghum.

Tellegen, T. (2000). De genezing van de krekel, hoofdstuk 24, pp. 59. Amsterdam: Querido Weissman, M.M., Markowitz, J.C. & Klerman, G.L. (2000). Comprehensive Guide to Interpersonal Psychotherapy. Basic Books: New York.

Vaessen, G. (2008). Gedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen. Antwerpen: Garant.

Van Berckelaer- Onnes, I.A. (1985).Psychosen bij kinderen. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Van De Cloot, I. (2014). Roekeloos. Tielt: Lannoo.

Van De Cloot, I., Volckaert, K. (2015). Tax Shift. waarom ons land een belastinghervorming nodig heeft. Tielt: Lannoo.

Van der Gaag, M. & van der Plas, J. (1996). Doelgericht begeleiden van psychiatrische patiënten: een werkboek voor gedragsverandering. Utrecht: Lemma

Van der Gaag, M., van der Plas, J. (1996). Doelgericht begeleiden van psychiatrische patiënten: een werkboek voor gedragsverandering. 2de herziene druk. Utrecht: Lemma.

Van Deth, R. (2004). Psychiatrie: Van diagnose tot behandeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Van Deth, R., Vandereycken, W. (2006). Wegwijzer psychische problemen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Van Herck, P. (2015). Transformeren om te overleven in de zorg: healthcare in het nieuwe tijdperk. Tielt: Lannoo.

Van Weeghel, J. (1995). Herstelwerkzaamheden: arbeidsrehabilitatie van psychiatrische patiënten. Utrecht: SWP.

Vandereycken, W. (2010). Handboek online hulpverlening. Geraadpleegd via https://books.google.be/

Vandereycken, W. Basisbegrippen van de psychopathologie. (1986). Leuven: Acco.
Verkaaik, A. (1994). Depressie op latere leeftijd. Baarn: Intro.

Vandereycken, W. Door dik en dun: over anorexia en boulimia nervosa. (2006). 2de gewijzigde druk. Wormer: Inmerc.

Vandereycken, W. Eetstoornissen. (1994). 2de druk. Wormer: Inmerc.

Vandereycken, W., Hoogduin, C., Cornelis, A., Emmelkamp, P. Handboek psychopathologie. 2: Klinische praktijk. Geraadpleegd via https://books.google.be/

Vandereycken, W., Hoogduin, C., Emmelkamp, P. (2006). Handboek psychopathologie: deel 2. 3de herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Vandereycken, W., Van Deth, R. (2003). Psychotherapie: van theorie tot praktijk. Geraadpleegd via https://books.google.be/

Vandereycken, W., Van Deth, R. (2003). Psychotherapie: van theorie tot praktijk. Houten : Bohn Stafleu Van Loghum.

Vandereycken, W., Van Deth, R. (2011). Psychotherapie. Van diagnose tot behandeling. Geraadpleegd via https://books.google.be/

Visser, S., & Reinders, M. (2015). Cognitieve gedragstherapie bij somatisatie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Vlaminck, P. (2003).Moderne aanpak van de vroege psychose. Delft: Eburon.

Wolpert, L. & Pijpers, R. (Trans.) (1999). De anatomie van een depressie. 's-Gravenhage: BZZTôH.

Artikels:

Asmundson, G. J. (1999). Angst en vermijdingsgedrag bij dysfunctionele patiënten met chronische rugpijn. Stimulus, 111-113.

Bouman, T., & Luteijn, F. (1998). The concepts of depression, anxiety, and neuroticism in questionnaires, European journal of personality, 113-120.

Bulten, E. & Nijman, H. (2009). Veel psychiatrische stoornissen onder gedetineerden op reguliere afdelingen van penitentiaire inrichtingen. Veel gedetineerden willen zelf ook hulp, Nederlandse tijdschrift voor geneeskunde, 153 (32), 1558-1563.

Claes, S., De Bie & J. De Bruyckere, K. (2007). Pijn bij depressie (2): Aard en implicaties van het verband tussen pijn en depressie, Patient care: het tijdschrift voor medische nascholing., 30 (4), p. 26-27.

Danckaerts, M. (2005). Adhd: voorbij de controverse, op zoek naar endofenotypes, Psychiatrie en verpleging: tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, 81, 304-314

De psychiatrie is elk contact met de samenleving verloren (2016, 5 oktober). Knack. Geraadpleegd op 14 december 2016 via GoPressAcademic

De Vogel, V., de Vries Robbé, M., van Kalmthout, W. & Place, C. (2012). Risicotaxatie van geweld bij vrouwen: ontwikkeling van de ‘Female Additional Manual’ (FAM). Tijdschrift voor psychiatrie, 54 (4), 329-338. Geraadpleegd via http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

Fondelli, T. & Christiaen, M. (2008). Autisme en psychotherapie (2), Autisme centraal, 27 (5), 31-33.

Hellemans, H. & Langendries, M. (2006). ADHD in de eerste lijn. Het tijdschrift voor medische nascholing, 29, 48-50

Het is niet omdat ze je interneren, dat je geen kansen meer hebt (2016, 14 november). De Standaard. Geraadpleegd op 14 december 2016 via GoPressAcademic.

Hodiamont, P. P. G. (2001). Passende psychiatrische zorg: de waarde van richtlijnen bij depressie, Tijdschrift voor psychiatrie, 43 (3), 173-183.

Jaspers,J. (2000). Cognitieve gedragstherapie: panacee of placebo?. Tijdschrift voor psychotherapie. 3/26, 185-192.

Kalverdijk, L. (2005). Richtlijnen en ADHD, Psychiatrie en verpleging : tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, 81, 361-370.

Krijn , M., Emmelkamp, P., Olafsson, R., & Biemond, R. (2004). Virtual reality exposure therapy of anxiety disorders: A review, Science DIrect, 23.

Lardinois, M. et al. (2011). ‘Childhood trauma and increased sensitivity in psychosis’ Acta Pychiatrica Scandinavica 123, no. 1, pp. 28-35.

Licht, C.M. et al. (2010). ‘Longitudinal evidence for unfavorable effects of antidepressants on heart rate variability’. Biological Psychiatry 68, no. 9, pp. 861-868.

Meijer van Putten, J. (1999). Geestelijke gezondheidszorg, Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. Jrg. 144

Mol Lous, A., De Wit, C.A.M., & Bruyn, E.E.J. (2000). Depression and play in early childhood. Play behavior of depressed and nondepressed 3- to 6-year olds in various play situations, Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 8, (4), 249-260.

Mudde, N. ; Nijman, H. ; Van der Hulst, W. ; van den Bout, J.(2011). Het voorspellen van agressie tijdens de behandeling van forensisch psychiatrische patiënten aan de hand van HCR-20.Tijdschrift voor psychiatrie, 53 (10), 705-7013. Geraadpleegd via http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

Nezu, A., Nezu, C., Saad, R. (1999). Klinische besluitvorming in de gedragstherapie: een probleemoplossende benadering voor de conceptualisatie en het plannen van de behandeling. Gedragstherapie: tijdschrift voor gedragstherapie en cognitieve therapie. 3/32, 159-186.

N.N. (2006). Vermijdingsgedrag van mantelzorgers werkt depressie in de hand, Denkbeeld, 79.

N.N. (2010). Cortisol versterkt vermijdingsgedrag bij sociale angst, Psychologie en Gezondheid, 101.

Penterman, B., Nijman, H., Saalmin, K., Rasing, S. & van der Staak, C. (2013). Inschatten van agressie tijdens contacten met de ggz-crisisdienst met een checklist: een replicatiestudie. Tijdschrift voor psychiatrie, 55 (2), 93-100.

Ruijssenaars, M., van Schaik, M., Beijnen, J. (2009). Clozapinegebruik en abrupt stoppen met roken: een potentieel levensbedreigende combinatie. Tijdschrift voor psychiatrie. 51, 699-703.

Stynen, D.& Goethals, J. (2005). Risicotaxatie bij seksuele delinquenten: een overzicht in vogelvlucht. Panopticon, 26 (3), 30-44.

Van Alphen, P. (1999). Depressie, Tijdschrift voor verpleegkundigen., 109, (8), 262-263.

Van Audenhove, C. (1995). Indicatiestelling in de psychotherapie. Tijdschrift voor psychotherapie, 21, 182-193.

Van den Berg, J.W. & de Vogel, V. (2011). Risicotaxatie bij forensisch psychiatrische patiënten met een lichte verstandelijke handicap: hoe bruikbaar zijn risicotaxatieinstrumenten?. Tijdschrift voor psychiatrie, 53 (2), 83-93. Geraadpleegd via http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

Van Deth, R. (2006). Wim Meyer over het gepsychiatriseerde zorgstelsel in het basisonderwijs. Psychopraxis, 8/3, 92-95.

Van Horn, J., Eisenberg, M. & Uzieblo, K. (2016). Risicotaxatie in de Nederlandse ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg. Tijdschrift voor psychiatrie, 58 (8), 583-592. Geraadpleegd via http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

Vandereycken, W. (2004). Hoe waardevol is psychotherapie. Psychopraxis, 6, 11-14

Vandermeersch, P. (1975). Introversion, auto-érotisme et autism, Revue de psychologie et des sciences de l'éducation, 10,2-3.

Ven, J. (1998). Gedragstherapie: een niet-verbale therapie?. Psychiatrie en verpleging: tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg. 1/74, 15-18.

Verheul, R. (2006). Het imagoprobleem van de psychotherapie. Tijdschrift voor psychotherapie, 32, 195-204.

Vermeulen, P. (2009). Comorbiditeit in autism, Autisme centraal., 28 (4), 8 – 11.

Eindwerken:

Beck, A. (1970). Depression : causes and treatment. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Boonaert, T. (2004). Een zicht op de samenhang tussen armoede en psychiatrie. [eindwerk] Kortrijk: Ipsoc.

Braecken, S. (2010). Psychose en cannabisafhankelijkheid bij jongvolwassenen: Een kijk op de behandeling om specifiek verpleegkundig te handelen binnen een opnamedienst. Katholieke Hogeschool Limburg, België.

Dejonckheere, M. (2012). Depressie, meer dan zomaar een dipje: Informatieve brochure over depressie. [Eindwerk]. Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

Eyckmans, G. (2009). Kinderen met autisme in de klas. [bachelorproef]. Vorselaar : Katholieke Hogeschool Kempen.

Geraerts, M. (2014) Psycho-educatie: een beleefsessie over autisme [eindwerk]. Torhout: VIVES campus Torhout.

Goodwin, F. K. & Jamison, K. R. (1990). Manic-depressive illness. Oxford: Oxford university press.

Haex, T. (2013). Adolescenten en online coping via Facebook: de relatie met depressie en agressie. [Eindwerk]. Leuven: KU Leuven. Faculteit Sociale Wetenschappen.

Houart, D. (2015). Sessie psycho-educatie voor een klas met een dyslectisch kind: voor leerkrachten en leerlingen van de lagere school [eindwerk]. Torhout: VIVES campus Torhout.

Lybeer, J.(2008). ‘In het belang van het kind': preventie en risicotaxatie bij geweld tegen kinderen, het Vertrouwenscentrum kindermishandeling West-Vlaanderen maakt kennis met de CARE-NL [eindwerk]. Kortrijk: Ipsoc.

Melis, L. (2014). Psycho-educatie: dyslexie [eindwerk] Torhout: VIVES campus Torhout.

Ooms, V. (2000). Depressie bij ouderen. [eindwerk] Kortrijk: Ipsoc

Peeters, E. (2015). Het verband tussen autisme en excessief gamen. [bachelorproef]. Diepenbeek: Katholieke Hogeschool Limburg.

Pieters, T. (1999). Biology meets drug development : the biography of a miracle drug : the interferons [bachelorproef]. Universiteit Maastricht, Maastricht, Nederland.

Pollet, S. & Depuydt, I. (2001). Autisme [eindwerk]. Torhout : KATHO ReNo.

Puttaert, L. (2013). Risicotaxatie van zelfdoding bij adolescenten tussen 12 en 18 jaar: een literatuurstudie [eindwerk]. Antwerpen: Thomas More.

Spiesschaert, J. (2014). Help, mijn leerling heeft een depressie: hoe leerkrachten kunnen omgaan met leerlingen met een depressie. [bachelorproef]. Torhout: VIVES.

Swerts, L. (2008). En wat nu?: Psychose en middelengebruik, hoe ga je er mee om in de hulpverleningsrelatie. Katholieke Hogeschool Leuven, België.

Temperville, V. (2009). Hechting en mentalisatie bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis: een beschrijvend-casuïstische studie. Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

Thorrez, A. & Carbonez, M. (promotor) (2000). Kind en depressie. [Eindwerk]. Torhout: Katho-departement ReNo.

Van den Heuvel, E. (2011). Crisis in beeld gebracht bij de borderline persoonlijkheidsstoornis: De ontwikkeling van een crisisvaardigheidstraining. Turnhout: Katholieke Hogeschool Kempen.

Veane, F. (2006). Autism [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Verhelst, K. & Vanderstede, G. (2001). Normaal begaafde kinderen met autisme en sociale vaardigheden [eindwerk]. Torhout : KATHO-voortgezette opleiding buitengewoon onderwijs.

Vervaet, C. (2003). Gerechtelijke maatregelen in de psychiatrie. [eindwerk] Kortrijk: Ipsoc.

Vlaminck, L. (2014). Belevingscircuit autism [eindwerk]. Torhout : VIVES.

Weyts, S., (2015). Risicotaxatie suïcide en suïcidepreventieprotocol.[eindwerk]. Turnhout : Thomas More Kempen. http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=doks_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=DOKS&frbg=&vl%28freeText0%29=risicotaxatie&scp.scps=scope%3A%28DoKS%29

Wills, J. (2011). Kinderen met autisme spectrum stoornis en zelfredzaamheid: Bruikbaarheid van de PEDI-NL [bachelorproef]. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen.

Wittevrongel, L. (2001). Ambulante begeleiding bij personen met een borderline persoonlijkheidsstoornis: een verkenning vanuit het OCMW. Kortrijk: Ipsoc.

Onderzoeksliteratuur:

Bayenes, D, (2009), Wegwijs in de aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), Logopedie: 2009, Volume: 6, Pages: 28-39.

Bouman, T., Vervaeke, G., & Visser, S. (2001). Cognitieve gedragstherapie: behandelprotocol bij hypochondrie: therapeutenboek. Houtem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Brugada, J. (2012). Psychosis, depression, and high risk for sudden cardiac death: time for co-operation between psychiatrists and cardiologists. European Heart Journal, 687-688.

Danckaerts, M, (2004), Autisme of ADHD? Autisme én ADHD?, Autisme Centraal: 2004, Volume: 22, Issue: 3, Pages: 9-15.

De Pourcq, R, (2008), Effectiviteit en bijwerking van de medicamenteuze behandeling van ADHD, Signaal: Significant voor de professionele hulpverlener: 2008, Volume: 65, Issue: 5, Pages: 18-32.

Dehue, T. (1999). Testing treatments, managing life: On the history of randomized clinical trials. History of the Human Sciences, 115-124

Felix, K., & Pieters, G. (2000). De behandeling van hypochondrie: een cognitief-gedragstherapeutische visie. Tijdschrift voor geneeskunde, 1333-1342.

Ghijsens, R. & Lowyck, B. & Vermote, R. (2010). Psychodynamische visie op automutilatie bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Tijdschrift voor psychiatrie, 321-330

Haake, F. & Claes, L. & Pieters, G. (2009). Zelfverwondend gedrag bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Heyrman, J. (2008). Depressie. In Lirias Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum.

Hovens, J. et al. (2010). ‘Childhood life events and childhood trauma in adult patients with depressive, anxiety and comorbid disorders: The NESDA study’. Acta Pychiatrica Scandinavica 122, no. 1, pp. 66-74.

Kinet, M. (2010). Pathoanalyse en antropopsychiatrie. Boom Tijdschriften

Kinet, M. (2016).Afstemmen op stemming vanuit een psychodynamische psychiatrie.

Lardinois, M. et al. (2011). ‘Childhood trauma and increased sensitivity in psychosis’. Acta Pychiatrica Scandinavica 123, no. 1, pp. 28-35.

Licht, C.M. et al. (2010). ‘Longitudinal evidence for unfavorable effects of antidepressants on heart rate variability’. //Biological Psychiatry 68, //no. 9, pp. 861-868.

Luyten, P. (2006). Depressie

Moyaert, M. (2008). Recensie: Denken in een tijd van sociale hypochondrie. Aanzet tot een theorie voorbij de maatschappij. s.l.: Peeters Publishers.

Pieters, T. & B. Majerus (2011). ‘The introduction of chlorpromazine in Belgium and the Netherlands (1951–1968); tango between old and new treatment features’. In: Studies in the History and Philosophy of the Biological and Biomedical Sciences 42, no. 4, pp. 443-453

Pieters, T. et al. (2002). Culturele eb- en vloedbewegingen. Medicamenteus ingrijpen in de psyche. Den Haag: Rathenau Instituut, werkdocument 87

Probst, M., Knapen, J. & Pieters, G. (2008). Vaktherapeutische interventie bij depressie.In Lirias. Utrecht: de Tijdstroom.

Schotte, C. & Clydts, R. & De Hert, M. & Maes, M. & Cosyns, P. (1987). MMPI en DSM-III borderline persoonlijkheidsstoornis.

Van Assche, E., De Backer, J. & Vermote, R. (2015). Muziektherapie bij depressie, Tijdschrift voor Psychiatrie: 57 (11), 823-829.

Van Berckelaer-Onnes, I. & Noens, I. (2007). Pruimen als eieren zo groot. In Lirias. Amsterdam: Boom Academic.

Van Berckelaer-Onnes, I. & Noens, I. (2008). Cognitie bij volwassenen met een autisme spectrum stoornis. In Lirias. 2de editie. Assen: Van Gorcum.

Van Gastel, W.A. et al. (2012). ‘Cannabis use and subclinical positive psychotic experiences in early adolescence: Findings from a Dutch survey’. Addiction, no. 2, pp. 381-387

Van Winkel, R. (2010). ‘Genome-wide findings in schizophrenics and the role of gene environment interplay’. CNS Neuroscience and Therapeutics 16, no. 5, pp. e185-e192

Vandenberghe, J. (2012). Antidepressiva tijdens de zwangerschap en de lactatie. Geraadpleegd via http://www.kuleuven.be/english

Vandael, E., Laekeman, G. (2013). Antidepressiva en het risico van QT-verlenging. Minerva: Tijdschrift voor Evidence-based Medicine, 12 (10), 34-40. Geraadpleegd via http://www.kuleuven.be/english

Vandewalle, W., Boon, E., Sienaert, P. (2015). Bewegingsstoornissen door antidepressiva en stemmingsstabilisatoren: een literatuuroverzicht. //Tijdschrift voor Psychiatrie, 57 //(2), 132-137. Geraadpleegd via http://www.kuleuven.be/english

Vanvuchelen, M. (1998). Psychomotorische diagnostiek van peuters en kleuters met een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Bewegen en hulpverlening, (15), 195-214.

Vandael, E., Laekeman, G. (2013). Antidepressiva en het risico van QT-verlenging. Minerva: Tijdschrift voor Evidence-based Medicine, 12 (10), 34-40. Geraadpleegd via http://www.kuleuven.be/english

Vandewalle, W., Boon, E., Sienaert, P. (2015). Bewegingsstoornissen door antidepressiva en stemmingsstabilisatoren: een literatuuroverzicht. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57 (2), 132-137. Geraadpleegd via http://www.kuleuven.be/english

Anderstalige bronnen:

Alford, A., Beck, A. (1997). The Relation of Psychotherapy Integration to the Established Systems of Psychotherapy. Journal of Psychotherapy Integration. 7(4), 275-289. Doi:10.1023/B:JOPI.0000010884.36432.0b

Blázquez, A., Castro-Fornieles, J., Baeza, I., Morer, A., Martínez, E., & Lázaro, L. (2015). Erratum to: Differences in Psychopathology Between Immigrant and Native Adolescents Admitted to a Psychiatric Inpatient Unit, Journal of Immigrant and Minority Health, 1911.

Blom, L. (2013). Beelden in je hoofd: handleiding voor beelddenkers. 2de druk. Utrecht : AnkhHermes

Bondy, A. & Frost, L. (2002). A Picture's Worth: PECS and other visual communication strategies in autism. Bethesda: Woodbine House

Charles, S. (2015). Depression, Pessimism, and Health. University of Miami, Coral Gables, FL, USA.

Dickens, G. L. & O'Shea, L. E. (2015). The HCR-20 as a measure of reliable and clinically significant change in violence risk among secure psychiatric. Comprehensive Psychiatry, 62, 132-140. Geraadpleegd op http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0010440X15001224?via=sd

Dvortcsak, A. & Ingersoll, B. (2010). Teaching social communication to children with autism: a manual for parents Brooke Ingersoll and Anna Dvortcsak. New York : Guilford Press

Friedman, E. S. (2010). Managing Depression in Clinical Practice. Dordrecht: Springer.

Friedman, E. S. (2011) Handbook of Depression. Dordrecht: Springer.

Johnson, A. L., & McLeish, A. C. (2016). Differences in panic psychopathology between smokers with and without asthma, PSYCHOLOGY HEALTH & MEDICINE, 110-120.

Kasper, S. (2011). DEPRESSION, European Psychiatry: 26

Kooij, J. (2013). Adult ADHD. Antwerpen: Kluwer.

Kurlowicz, L. H. & Harvath, T. A. (2012) Depression. In M. Boltz, E. Capezuti, T. Fulmer, e.a. Evidence based geriatric nursing protocols for best practice (57-82). 4de druk. New York: Springer.

Martin, A. (2006). Clinical Dilemmas in Psychotherapy: A Transtheoretical Approach to Psychotherapy Integration Douglas J. Scaturo. Journal of Contemporary Psychotherapy, 36 (4), 193-194. Doi:10.1007/s10879-006-9025-x

Mason, T. (2006). Forensic Psychiatry. Antwerpen: Kluwer.

Mischo, M. & Nigg, C. & Kiss, A. (2010). Depression. Praxis. 271-277

Monk, C. S., & Swartz, J. R. (2014). Functional Magnetic Resonance Imaging in Developmental Psychopathology: The Brain as a Window into the Development and Treatment of Psychopathology. In M. Lewis, & K. D. Rudolph, Developmental Psychopathology (pp. 265-286). s.l.: Springer.

Pierre, P.(1985).Psychiatrie. Springer Us.

Sonnenberg, S., Ursano, R. (2002). Psychoanalysis and Psychoanalytic Psychotherapy: Technique. Encyclopedia of Psychotherapy: 415-422, Geraadpleegd via Encyclopedia of Psychotherapy

Stevens, L. (2011).Psychiatry.

Van den Bout, J. et al (2001). The efficacy of bereavement interventions: Determining who benefits. Washington, DC, US: American Psychological Association. Doi: 10.1037/10436-029.

Woldersdorf, M. (1995).Depression. Springer Berlin Heidelberg.

Zhou, X., Xue, S., Xu, W.& Jing, P. (2016). A sensitive impedimetric platform biosensing protein: Insoluble precipitates based on the biocatalysis of manganese(III) meso-tetrakis (4-N-methylpyridiniumyl)-porphyrinin in HCR-assisted dsDNA. Biosensors and Bioelectronics, 86, 656-663. Geraadpleegd via betahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956566316306947

E-artikels:

Allegaert, S. (2016). 'Het moment dat ik Alex begreep, is alles veranderd', Goed Gevoel, 70

Auman, J. (29, 02, 2016). Ook Berk&Bizz maakt winst. Gazet van Antwerpen, 15.

Boelen, P.A., de Keijser, J., van den Bout, J. & van den Hout, M.A. (2007). Treatment of complicated grief: A comparison between cognitive-behavioral therapy and supportive counseling. Journal of Consulting and Clinical Psychology 75 (2), 277-284. Doi: 10.1037/0022-006X.75.2.277

Bowers, L., Foster, C. & Nijman, H.(2007). Aggressive behaviour on acute psychiatric wards: prevalence, severity and management, Journal of Advanced Nursing, 58 (2), 140-149. Doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04169.x

De Bont, J. & Silke, M.M.V. (2016). Ik overwon mijn postnatale depressie, Flair, (7/7/16), 36. Geraadpleegd via: https://academic.gopress.be

De psychiatrie is elk contact met de samenleving verloren (2016, 5 oktober). Knack. Geraadpleegd op 14 december 2016 via GoPressAcademic.

Declerck, G. (2016, juli 16). Wie niet bang is, mag verder lezen. De Tijd, p. 6.

Didden, S. (29, 02, 2016). "25.000 euro nodig voor sportrolstoelen". Het Laatste Nieuws, 13.

Dispa, M.F. (2016). Te veel keizersneden?. Knack, 18

Feys, B. (24, 02, 2016). Nieuwe grafische opleiding voor kinderen met autism. Het Nieuwsblad, 5.

Finoulst, M. (14 september 2016). In de knoop door ADHD, Knack. Geraadpleegd via: https://academic.gopress.be

Goremans, M. (20 juni 2013). Kunstenaars in dialoog met centrum psychotherapie. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/info/nl

Grundmeijer, H., Reenders, K., Rutten, G., Hoogendoorn, J. Het geneeskundig proces. Ned Tijdschr Geneeskd. Geraadpleegd via https://www.ntvg.nl/

Het is niet omdat ze je interneren, dat je geen kansen meer hebt (2016, 14 november). De Standaard. Geraadpleegd op 14 december 2016 via GoPressAcademic

Kooy, A., Peters-Romeyn, B., van Gool, A. (1993). Mono-amino-oxydase-remmers: intoxicaties en interacties. Ned Tijdschr Geneeskd. Geraadpleegd via https://www.ntvg.nl/

M. F. (2016). Magic mushrooms tegen depressie, Knack, (15/07/16), 38. Geraadpleegd via: https://academic.gopress.be

Maes, X. (24 juni 2015). Psychotherapie als specialisme. De Standaard. Geraadpleegd viahttp://academic.gopress.be/info/nl

Nachtegael, V. (8 december 2012). Stigma rond psychiatrie neem je niet weg met ontroerend verhaal. Het nieuwsblad, p.12.

Onbekend (2016) Mijn tattoos hielpen mij door een depressie, Story, (5/11/16), 48. Geraadpleegd via: https://academic.gopress.be

Plets, G., (11 juni 2016). 'Misschien is ons gedachtegoed toch superieur’. De Standaard. Geraadpleegd via https://www.gopress.be/info/nl

Psychiatrie kan echt zonder isoleercellen (2016, 18 oktober). De Morgen. Geraadpleegd op 14 december 2016 via GoPressAcademic.

Quaegebeur, E. (2016, augustus 27). 'Ik had haar nooit uit handen moeten geven'. Het Parool/PS van de week, p. 10.

Reuters, R. (11 juli 1997). Psychotherapie helpt bij vinden van een baan. Het Belang van Limburg. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/info/nl

Rybouchkina, K. (2016). Mijn kind depressief?. Goed Gevoel, 32.

Scheir, O., (1 december 2016). Veinst 'vampierendoder' hallucinaties of niet?. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via https://www.gopress.be/info/nl

Swerts, A. (13 april 2016). Als je kind depressief is, Knack. Geraadpleegd via: https://academic.gopress.be

Van den Broeck, S. ‘Als we niet oppassen, ontstaat er exclusie van hoogbegaafde leerlingen’, Knack, 23

Van Der Welde, M. (2016). Jongeren leren dat je met weinig middelen toch kunt overleven.// Algemeen dagblad.//

Van Gestel, G. (2016). Ze maakte misbruik van mijn autisme. Dag Allemaal. P.146

Van Gestel, G. (2016, september 27). 'In de instelling waar ik zat, vonden jongeren het cool',Dag Allemaal, p. 168.

Vankersschaever, S., ( 1 oktober 2016). Niet langer naar de cel voor kapotte vaas. De Standaard. Geraadpleegd via https://www.gopress.be/info/nl

Yo, M., Rommes, J., Spronk, P., Janssen, J. (2005). Lithium, een potentieel gevaarlijk geneesmiddel. Ned Tijdschr Geneeskd. Geraadpleegd via https://www.ntvg.nl/

Beeldmateriaal:

AVRO (prod.). (2002).// Depressie// [film] Hilversum: AVRO.

BRT (Prod.). (1984). Ik kom uit therapie [film]. België: BRT

BRT (Prod.). (1984). Psychoanalytische therapie [film]. België: BRT

Canvas (prod.). (2002). Autisme - overleven. [video]. Brussel: Canvas.

Canvas, V. (Regisseur). (2007). Help, ik durf niet meer naar buiten : 1 [Film].

EO (Prod.). (1997). De depressie voorbij. [Video]. Hilversum: EO.

Faber, K. (2014). Ik laat je gaan: letting you go. [DVD]. Nederland: Bananaz

Fry, S. (2008). //Leven met manische depressie. The secret life of the manic depressive. // [videobestand]. Geraadpleegd op 14 december 2016 via Limo

Igodt, P. (1989). Een geval van depressie [videobestand]. Geraadpleegd op 14 december 2016 via Limo

Martijn, P. (Regisseur). (1996). Verborgen leed . 3 : Fobieën [Film].

Medivision (1991). Depressie en haar behandeling. [videobestand]. Geraadpleegd op 14 december 2016 via Limo

Nederland 2 (Prod.). (2012). Geestverruimende therapie [film]. Nederland: Nederland 2

Ruyts, A. (2011). Te gek. [DVD]. Brussel: VRT

Teleac (prod.). (2006). Autisme - buitenbeentjes. [video]. Hilversum: Teleac.

Van Den Berghe M. (Director) & De Bont, P. (Reg). (2013). ADHD [documentaire]. Hilversum

VIER (prod.). (2012).De gevangenis als vergeetput voor geestesgestoorden [film] Zaventem: VIER.

VIER. (2012). De gevangenis als vergeetput voor geestesgestoorden. Zaventem: VIER 4.

VIER (prod.) & Waterloos, K. (reg.). (2013).De psychiatrie [film] Vilvoorde: VIER.

VIER(Prod.) & Waterloos, K. (Reg.). (2013). De psychiatrie [DVD-video]. België: Vier.

Villerius, J. (2012). Dit is Patricia. [DVD]. Nederland: Hilversum.

Vitaya, V. :. (Regisseur). (2011). Angststoornissen [Film].

VRT Éen (Prod.) & z.r. (Reg.). (2011). Het leven zoals het is… psychiatrie. [DVD-video]. België: VRT Éen

VRT. Canvas (Prod.) & Buyse, S. (Reg.). (2008). Iedereen aan de rilatine [film]. Brussel : VRT. Canvas.

VRT Eén. (2012). De wens van Joris. Brussel: VRT, Eén.

VRT Canvas. (2011). Te gek. Brussel: VRT, Canvas.

VRT. Canvas (prod.). (2002). Depressie. [Video]. Brussel: Canvas.

VRT. Canvas (Prod.). (2011). Te gek [VIDEO]. Brussel : VRT. Canvas

VRT. Één (Prod.). (2010). De depressie-epidemie. [Video]. Brussel: VRT Eén.

VRT. één (prod.). (2012). Autisme overgediagnosticeerd – koppen. [video]. Brussel: VRT één.

Zutterman, T.(2010). Inleiding Psycopathologie en psychologie [ digitale presentatie]. Geraadpleegd op https://www.impulscentrum.be/webtunes/show_video.asp?id=1412

Juridische bronnen:

Besluit op 16/06/1998 van de Vlaamse Regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen (03/10/1998) Belgisch Staatsblad (32611)

Besluit op 17/07/2000 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en de subsidiëring van projecten in het kader van de professionele integratie van personen met een handicap (B.S.25/10/2000) Belgisch staatsblad (35948)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 2011 tot toekenning van de erkenningsopdrachten, voor de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de houders van een master in de geneeskunde of van de academische graad van arts die reeds houder zijn van een bijzondere beroepstitel, aan de erkenningscommissies voor een bijzondere beroepstitel overeenkomstig artikel 4bis eerste lid van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, voor wat betreft de bijzondere beroepstitel in de <forensische> <psychiatrie> ( 9 september 2016). Belgisch Staatsblad, 2016036431. Geraadpleegd via http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 2011 tot toekenning van de erkenningsopdrachten, voor de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de houders van een master in de geneeskunde of van de academische graad van arts die reeds houder zijn van een bijzondere beroepstitel, aan de erkenningscommissies voor een bijzondere beroepstitel overeenkomstig artikel 4bis eerste lid van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, voor wat betreft de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie ( B.S. 28 september 2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 2011 tot toekenning van de erkenningsopdrachten, voor de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de houders van een master in de geneeskunde of van de academische graad van arts die reeds houder zijn van een bijzondere beroepstitel, aan de erkenningscommissies voor een bijzondere beroepstitel overeenkomstig artikel 4bis eerste lid van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, voor wat betreft de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie (9 september 2016). Geraadpleegd op 12 december 2016 via https://codex.vlaanderen.be/

Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg 1999. (1997, 19 december). Geraadpleegd op 19 december 2016 via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1007236&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1032172

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, wat betreft de vergoedingen voor de multidisciplinaire teams 2015. (2015, 27 november). Geraadpleegd op 19 december 2016 via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1026260&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1279508

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage XIV bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2016. (2016, 8 januari). Geraapleegd op 19 december 2016 via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1026392&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1282707

Conclusies van de Raad van 15 november 2001 over de bestrijding van met stress en depressie samenhangende problemen. (9/01/2002) Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (1-2)

Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (B.S.19 augustus 2016)

Decreet van 29/06/2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 (04/10/2007) Belgisch staatsblad (42.20)

Koninklijk besluit tot vaststelling van nadere regelen in verband met het aantal bijkomende bedden die erkend en in gebruik mogen worden genomen in diensten neuro-<psychiatrie> voor observatie en behandeling van volwassen patiënten (kenletter A) in algemene ziekenhuizen (9 november 2015). Belgisch staatsblad

Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de erkenningscommissie van artsen-specialisten (19 september 2016).// Belgisch staatsblad//

Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst van zorggerelateerde beroepen, vermeld in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van een aanmoedigingspremie in de Vlaamse private sociale profitsector (B.S. 22 juni 2016)

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de <forensische> <psychiatrie>, alsmede van stagemeesters en stagediensten (28 oktober 2015). Belgisch Staatsblad, 2015024254. Geraadpleegd via http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htmc

Ministerieel besluit 28 oktober 2015 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de forensische <psychiatrie>, alsmede van stagemeesters en stagediensten. (10 november 2015). Belgisch Staatsblad

Protocol Gemeenschappelijke verklaring voor de realisatie van netwerken en zorgcircuits in de ggz voor kinderen en jongeren 2013. (2013, 3 februari). Geraadpleegd op 19 december 2016 via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1022664&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1209414

Protocol tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeen-schapscommissie ten gunste van de personen met een handicap 2007. (2007, 19 juli). Geraadpleegd op 19 december 2016 via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1021259&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1185032

Resolutie over misbruik ban de psychiatrie in de Sovjetunie van 11 oktober 1984. (12/11/1984) Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (37)

Grijze literatuur:

Desair, K. ,Reynders, A. & Hermans, K. ( 2010). Een evidence-based instrument voor het protocolleren van de risicotaxatie in de vertrouwenscentra kindermishandeling [onderzoeksrapport]. Geraadpleegd via http://www.kuleuven.be/lucas/pub/publi_upload/2011_7_KD_AR_KH_Protocol%20risicotaxatie%20in%20de%20vertrouwenscentra%20kindermishandeling.pdf

Müller, R. (2015). De grote impact die psychisch lijden en bipolariteit heeft in mijn leven, ups & downs, 4, (20), 7-9.

van Humbeeck, G. (2013). Kliniek Sint-Jozef, Auditverslag Centrum voor psychiatrie en psychotherapie [Auditverslag]. Pittem: Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor psychiatrie en psychotherapie. Geraadpleegd via http://www.sintjozefpittem.be/fileadmin/media/pdf/audit-_en_opvolgingsverslag.pdf

VZW De Kade Brugge (2015). Protocol van begeleiding Thuisbegeleiding Accent volwassenen. [protocol]. Geraadpleegd op http://www.de-kade.org/PortaalDeKade.