Alfabetische Lijst Specialistenlijst

Aaron Beck
Amerikaans psychiater, psychotherapeut en professor emeritus bij de faculteit psychiatrie en aan het psychopathologisch instituut van de Universiteit van Pennsylvania. Hij wordt beschouwt als de grondlegger van de cognitieve therapie. Hij wordt gezien als één van de vaders van cognitieve gedragstherapie.

Abbass
Dr. Allan Abbass is hoogleraar, psychiater en oprichter en directeur van het Centrum voor emoties en Gezondheid.
Hij heeft psychotherapie trainingsprogramma's ontwikkeld in ISTDP.
Dr. Abbass heeft klinische studies gepubliceerd over de effectiviteit van ISTDP en meta-analyses over de effectiviteit van ISTDP.

Albert Bandura
Canadees psycholoog die bekend is doordat hij de grondlegger van de sociaal-cognitieve leertheorie is, en aan het begrip ‘morele ontkoppeling’ heeft gewerkt.

Albert Ellis
Amerikaans cognitieve gedragstherapeut die de rationeel-emotieve therapie opbouwde. Hij wordt gezien als één van de vaders van cognitieve gedragstherapie.

Anderson
Hij is een Amerikaanse psycholoog.
Hij is momenteel hoogleraar Psychologie en Computer Science aan de Carnegie Mellon University.
In de cognitieve psychologie is hij bekend om zijn cognitieve architectuur.
Pionier in het onderzoek naar intelligentie.

Asperger
Hans Asperger (Hausbrunn, 18 februari 1906 – Wenen, 21 oktober 1980) was een Oostenrijks kinderarts naar wie het syndroom van Asperger is genoemd.
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.9thplanet.org/aspergers/hans_asperger.jpg&imgrefurl=http://www.9thplanet.org/aspergers.html&h=256&w=217&tbnid=hneRKTHKdLtTLM:&vet=1&tbnh=186&tbnw=157&docid=6hvf_kII4Y-XYM&itg=1&usg=__775YG467J4gJIUORJrJZ7HY2Bo0=&sa=X&ved=0ahUKEwjRqbrqoarQAhXJ1hoKHTzPBr0Q_B0IfzAK&ei=qrwqWNGsFsmta7yem-gL

Barlow
David Barlow gaf al meer dan 575 artikels en hoofstukken en meer dan 75 boeken en klinische handboeken uit. Deze gingen meestal over angst en verwante emotionele stoornissen, seksuele problemen en klinisch onderzoek en methodiek.
https://www.bu.edu/psych/faculty/dhbarlow/

Bartels
Dr. Agna Bartels is een onderzoeker/psycholoog aan de rijksuniversiteit Groningen. Haar expertise ligt bij Auditieve hallucinaties, (vroege) psychose en ontwikkeling van psychopathologie

Bouton
Mark Bouton is professor psychologie aan de Universiteit van Vermont.
https://www.uvm.edu/~psych/?Page=faculty/bouton.php&SM=facmenu.html

Burrhus Skinner
Amerikaans psycholoog die beken werd doordat hij de grondlegger van het radicale behaviorisme en de daaruit voortkomende.

Carl Rogers
Amerikaans psycholoog en psychotherapeut die als de grondlegger van de humanistische psychologie beschouwd.

Chambless
Dianne Chambless is hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Pennsylvania en directeur van klinische training. Het wetenschappelijke en professionele werk van Prof. Chambless is gericht op de psychopathologie en de behandeling van angststoornissen, familierelaties van mensen met angststoornissen en hun relatie tot de resultaten van de behandeling, en de verspreiding van empirisch ondersteunde behandelingen.
https://psychology.sas.upenn.edu/people/dianne-chambless

Cicchetti
Cicchetti is de oprichter en de huidige redacteur van het wetenschappelijk tijdschrift ontwikkeling en psychopathologie
https://en.wikipedia.org/wiki/Dante_Cicchetti

Cohen
Simon Baron-Cohen (Londen, 15 augustus 1958) is een Brits hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie in de afdelingen psychiatrie en experimentele psychologie aan de universiteit van Cambridge.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_Baron-Cohen#/media/File:Professor_Simon_Baron-Cohen.jpg

Cuijpers
Naam: L.P.L.H. Cuijpers
Functie: Klinisch psycholoog/psychotherapeut Specialisatie:
Medische psychologie
Locatie(s):Zwijndrecht
https://www.asz.nl/specialismen/medische_psychologie/Behandelteam/Psychologen/drs--l-p-l-h--cuijpers/

Crits-Christoph
Hoogleraar psychiatrie
Klinische psychologie
Zijn voornaamste belangen zijn in het proces en de resultaten van psychodynamische en cognitief-gedragsmatige behandelingen voor angst, affectieve en persoonlijkheidsstoornissen, psychosociale behandelingen voor stoornissen, en methodologische en statistische problemen in behandeling onderzoek.
Meer recent heeft hij zich te concentreren op het onderzoek naar behandelingen voor depressie en stoornissen in de gemeenschap instellingen.

Davanloo
Hij is een psychoanalyticus en psychiatrische onderzoeker, van Iraanse afkomst.
Hij ontwikkeld Intensieve kortdurende dynamische psychotherapie (ISTDP)
Hij was professor in de psychiatrie oprichter en redacteur van het International Journal of Intensieve Kortdurende Dynamische Psychotherapie

Dehue
Gertrude Constance Georgette (Trudy) Dehue is een Nederlands hoogleraar Theorie en geschiedenis van de psychologie. Dehue behaalde een HBO-diploma waarna ze ging werken in de jeugdpsychiatrie.
Vervolgens hield zij zich met name bezig met depressies en de 'depressie-epidemie' waarover zij enkele malen publiceerde en lezingen gaf.

De Rick
Kathleen De Rick is licentiaat in de sociale wetenschappen (specialisaties: sociologie van sociaal beleid; sociologie van het gezin, de bevolking en de gezondheidszorg)
Katleen De Rick is sinds mei 2003 verbonden aan HIVA. Haar voornaamste onderzoeksdomeinen zijn levenslang en levensbreed leren, vernieuwingen in het technisch en beroepsonderwijs (zoals modularisering en alternerend leren) en de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. Voordien (oktober 1997- juni 2003) was zij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het onderzoekscentrum LUCAS (KU Leuven), waar zij onderzoek deed over de vermaatschappelijking.
https://hiva.kuleuven.be/nl/onderzoeksgroep-onderwijs-en-levenslang-leren/00010498

Dosen
Em. Prof. Dr. Anton Došen is psychiater/kinderpsychiater en was bijzonder hoogleraar met als leeropdracht ‘Psychiatrische aspecten van verstandelijke beperking’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij was hoofd Observatiecentrum de Hondsberg te Oisterwijk, hoofd Kinderpsychiatrisch ziekenhuis het Hoekske in Venlo en directeur behandeling van het Centrum voor behandeling van psychische en gedragsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking Nieuw Spraeland te Oostrum.
http://hollandsemeesters.cce.nl/?p=1724

Einstein
Albert Einstein (Ulm, 14 maart 1879 – Princeton (New Jersey), 18 april 1955) was een Duits-Zwitsers-Amerikaanse theoretisch natuurkundige. Hij wordt algemeen gezien als een van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/
Einstein1921_by_F_Schmutzer_2.jpg

Eley
Thalia Catherine Eley is hoogleraar Ontwikkelingspsychologie Gedragsgenetica aan het Institute of Psychiatry van MRC Social, Genetic en Ontwikkelingspsychologie Centrum Psychiatrie, King's College in Londen. Haar werk richt zich op de wisselwerking tussen genetische en omgevingsfactoren op het ontstaan en de behandeling van angst en depressie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thalia_C._Eley

Emmelkamp
Paul Emmelkamp is een bekwame psychotherapeut en is in 1996 als hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.
http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/e/m/p.m.g.emmelkamp/p.m.g.emmelkamp.html

Goldstein
Alan J Goldstein werkte samen met Chambless, moeilijk informatie over te vinden.

Grouls
Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de universiteit van Nijmegen. In juli 2007 ben ik begonnen als orthopedagoog bij een tweedelijns fullservicentrum voor jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg. In 2013 heb ik mijn registratie als gezondheidszorgpsycholoog behaald.
Met ingang van april 2015 ben ik mijn eigen praktijk gestart
http://www.kom-ouderkindhulp.nl/profiel.php?id_profiel=2

Happé
Professor Happé is the Director of the MRC Social, Genetic and Developmental Psychiatry (SGDP) Centre, at the Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience at King's.
http://www.kcl.ac.uk/ioppn/news/records/2014/July/Prof-Francesca-Happé-elected-Fellow-of-the-British-Academy.aspx

Hildebrand
Dr. Martin Hildebrand is werkzaam als forensisch psychologisch onderzoeker, trainer en als consultant. Hij studeerde Gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde) en Rechten aan de universiteit van Maastricht. Hij publiceert regelmatig rond het thema van de forensische psychologie o.a. wetenschappelijke artikelen, hoofdstukken en onderzoeksrapporten.
http://www.martinhildebrand.nl/index.php/home

Ivan Pavlov
Russisch fysioloog die bekend werd door de onderzoekingen naar de reflexieve conditionering ofwel pavlovreactie. Hi won de Nobelprijs voor zijn onderzoek naar de spijsvertering.

John Watson
Amerikaans psycholoog die als de stichter van de psychologische school van het behaviorisme wordt gezien. Hij is bekend door zijn Little-Albert-experiment.

Kroesbergen
Kinder- en jeugdpsychiater
https://www.karakter.com/over-karakter/onze-behandelaren/

Kanner
Leo Kanner (Klekotow, Oostenrijk-Hongarije[1], 13 juni 1894 – Sykesville, VS 3 april 1981) was een Oostenrijk-Amerikaans psychiater die bekend werd door zijn werk op het gebied van autisme.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leo_Kanner#/media/File:Leo-Kanner.jpeg

Loosveldt
Loosveldt Gianni is adviseur welzijn, volksgezondheid, armoedebeleid en gelijke kansen.
Medewerker van het CD&V.
http://vlaamsparlement.cdenv.be/gianni-loosveldt

Luborsky Lester
(1920-2009)
Luborsky Lester is één van de grondleggers van het wetenschappelijk onderzoek in de psychotherapie. Hij is geboren en getogen in Philadelphia. Hij studeerde af aan Philadelphia Central High School en behaalde zijn diploma Pennsylvania State University. Hij behaalde zijn Ph.D. (doctor in philosophy) in de psychologie van Duke University. Hij was docent aan de Universiteit van Illinois voor twee jaar. Daarna spendeerde hij elf jaar bij de Menninger Foundation voordat hij zij voegde bij de faculteit van de Universiteit van Pennsylvania. In 1973-1974 was hij voorzitter van de Vereniging voor Psychotherapie.

Mcdermott
Barbara E. Mcdermott is een dokter op de afdeling Psychiatrie en Gedragswetenschappen Afdeling Psychiatrie. Van onderwijs heeft ze een major in de verpleegkunde en een doctoraat in de Klinische Psychologie. op http://ascept-bps2015.com/

Mineka
Susan Mineka is professor aan de Northwestern University. Susan is geïnteresseerd in oorsprongen van angst en stemmingsstoornissen.
http://www.psychology.northwestern.edu/people/faculty/core/profiles/susan-mineka.html

Penninx
Prof. Dr. Brenda Penninx is professor Psychiatrische Epidemiology en sinds mei 2015 is ze tevens lid van directieve raad van het EMGO+. Centrale thema’s in haar onderzoek zijn risico factoren en gevolgen van depressie en angststoornissen en de link met lichamelijke stoornissen.

Powers
Mark Powers heeft als bevoegdheid sportpsychologie, positieve psychologie en klinische psychologie.
https://www.researchgate.net/profile/Mark_Powers

Reynolds
Nadine heeft 15 jaar ervaring in het werken met kinderen, adolescenten en jonge volwassenen in een verscheidenheid van instellingen, inclusief Community Health, TAFE, Defensie en prive-praktijk. Ze is een Honorary Associate aan de Universiteit van Sydney en heeft een aantal psychologie studenten begeleid bij de post-graduate niveau. Nadine is zeer toegewijd aan empowerment van haar klanten en hun families om duurzame verandering in een ondersteunende en gestructureerde manier te maken. Ze maakt gebruik van technieken die evidence-based waaronder Cognitieve gedragstherapie, Korte Solution Focused Therapy, Narrative Therapy en Acceptance and Commitment Therapy. Nadine gaat over het vinden van nieuwe innovatieve manieren om te bouwen op de sterke punten van klanten met behulp van aantrekkelijke en praktische gepassioneerde strategieën.
http://www.reynoldspsychology.com/

Ruiter
Gert de Ruiter is werkzaam als vrijgevestigd psychiater in de regio Zaltbommel/Betuwe en werkt daarnaast ook bij de GGZ in den Bosch.
Hij is een algemeen psychiater. Dat betekent dat hij volwassenen vanaf 18 jaar met diverse psychische en psychiatrische problemen kan behandelen.
http://www.psyraad.nl/index.php?oid=2&sub=177&ss=169

Sigmund Freud
Een neuroloog uit Oostenrijk-Hongarije die de grondlegger is van de psychoanalyse.

Stikkelbroek
Drs. Yvonne Stikkelbroek is docent orthopedagogiek en klinisch psycholoog aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft jarenlange ervaring als psychotherapeut binnen de hulpverlening aan jongeren. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van psychosociale problemen en psychiatrische problematiek en depressie en angst in het bijzonder.
http://www.lannoo.be/yvonne-stikkelbroek

Tilmans-Ostyn
Edith Tilmans-Ostyn, psychologe, was gedurende dertig jaar verantwoordelijk voor deze opleiding, waaraan zij nog steeds deelneemt. Zij verzorgt ook de opleiding van huisartsen in systeemdenken aan de K.U.Leuven en de navorming voor gezinstherapeuten in Context - Centrum voor Relatie-, Gezins-, en Seksuele Therapie (UPC Leuven).
http://www.lannoo.be/edith-tilmans-ostyn

Toth
Psychiater Marcel Toth van Psychiatrische praktijk Alpen, geeft behandelingen aan cliënten doormiddel van cognitieve gedragstherapie of inzichtgevende therapie.
http://www.centrumvanalphen.nl/oude_site/gezondheid-therapie-praktijken/psychotherapie-en-coaching/

van Egmond
Stans van Egmond is projectleider van het project Patiënten Weten Beter en senior onderzoeker gezondheidsvraagstukken en informatietechnologieën bij
het Rathenau Instituut. Stans is sinds 2000 politicoloog en genderstudiekundige. Stans heeft ruim tien jaar ervaring met onderzoek in de zorgsectoren met zorgbeleid.

Wing
Lorna Wing (Gillingham, 7 oktober 1928 – Kent, 6 juni 2014) was een Brits psychiater.
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/f/fe/Lorna_Wing_died_2014.jpg/250px-Lorna_Wing_died_2014.jpg&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/Lorna_Wing&h=253&w=250&tbnid=XyRbVj8otlGMCM:&vet=1&tbnh=186&tbnw=183&docid=FbsxvbMiW5_NuM&itg=1&usg=__TmZLlH9_E1k_Em6JDvS3EiI5TG8=&sa=X&ved=0ahUKEwiw_pXboKrQAhVEVhoKHZplDOUQ_B0IezAK&ei=fbsqWPDLNcSsaZrLsagO